Praktijkfolder Huisartsenpraktijk Beethoven


Huisartsenpraktijk Beethoven
Beethovenlaan 334
5011 LN TILBURG
Telefoon: 013-4551416
Fax: 013-4551202
www.mcbeethoven.nl
E-mail: praktijkbeethoven@mcbeethoven.nl

spreekuur

U kunt uitsluitend op afspraak bij ons terecht. De assistente zal altijd vragen wat de reden is van uw bezoek. Hierdoor kan zij inschatten hoeveel tijd uw afspraak nodig zal hebben, zodat voor u de wachttijd beperkt kan blijven.

De dagelijkse spreekuurtijden zijn als volgt:

‘s ochtends van 8.00 uur tot 10.30 uur

‘s middags van 14.00 uur tot 17.00 uur

Van 10.30 tot 11.00 uur en van 12.00 tot 13.30 uur is de praktijk gesloten en krijgt u het antwoordapparaat te horen. Voor spoedgevallen zijn we de hele dag bereikbaar.

Dokter Kersemaekers werkt op maandag, woensdag en donderdag.

Dokter van Beek werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Dokter Huizenga werkt op maandag, woensdag en vrijdag.

Dokter van Helvert werkt op dinsdag en vrijdag.

 AIOS= huisarts in opleiding. Deze arts zal 1 jaar in de praktijk werken voor zijn opleiding tot huisarts.

telefonische bereikbaarheid

Voor het maken van een afspraak belt u bij voorkeur ‘s ochtend op telefoonnummer 013-4551416.

U krijgt een keuzemenu te horen. Bij spoedgevallen kiest u direct optie 1 van het telefoonmenu. U krijgt dan direct de assistente of de dokter aan de telefoon. Gebruik de spoedlijn alleen bij ernstige gevallen. Als u de spoedlijn belt voor niet dringende zaken zal de assistente u vragen om op de gewone praktijklijn terug te bellen. Voor levensbedreigende zaken belt u uiteraard direct 112.

Als u meerdere klachten tegelijk wilt bespreken, vraag de assistente dan om een dubbele afspraak. Dit voorkomt dat het spreekuur onnodig uitloopt.

Via bovenstaand telefoonnummer kunt u ook een herhaalrecept aanvragen. Kies dan voor optie 2. Uw medicijnen liggen dan de volgende dag klaar bij uw apotheek.

Ons faxnummer: 013-4551202

e-mailadres praktijkbeethoven@mcbeethoven.nl

Buiten kantooruren kunt u de huisartsenpost bellen: 0900-3322222.

telefonisch spreekuur

Dr van Beek heeft telefonisch spreekuur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 13.30 tot 14.00 uur.

Dr. Kersemaekers  heeft telefonisch spreekuur op maandag en woensdag van 16.30 tot 17.00 uur.

Dr. Huizenga-Janssen  heeft telefonisch spreekuur op maandag, woensdag en vrijdag van 11.00 tot 11.30 uur.

spreekuur praktijkverpleegkundige

Onze praktijkverpleegkundige Marieke Schalken werkt op maandag, woensdag en donderdag.

Zij heeft de volgende taken:

  • Ze begeleidt patienten met astma en COPD
  • Ze begeleidt patienten om te stoppen met roken.
  • Ze houdt diabetesspreekuur.
  • Ze houdt hart- en vaatspreekuur
  • Op verzoek van de huisartsen brengt zij huisbezoeken bij chronisch zieken en ouderen.

U kunt via onze assistentes een afspraak maken.

spreekuur assistentes

De praktijkassistentes hebben dagelijks spreekuur van 9.00 uur tot 10.30 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur. Na het maken van een afspraak kunt u bij hen terecht voor medische handelingen zoals:

Meten van de bloeddruk

Meten van de bloedsuiker

Oren uitspuiten

Wrat aanstippen

Injecties geven

Hechtingen verwijderen

Uitstrijkjes maken

Urinecontroles

Wondcontroles                                                                                                                                     

SOA spreekuur

 

huisbezoek

Huisbezoeken kunt u aanvragen tot 10.00 u via onze assistentes.

Uw huisarts bepaalt in overleg met u of er een visite gemaakt moet worden of dat uw probleem op een andere wijze kan worden opgelost.

U kunt alleen een huisbezoek aanvragen als u om medische redenen niet naar de praktijk kunt komen. Een vervoersprobleem is geen reden voor een visite.

recepten

Onze praktijk heeft een herhaalreceptenlijn die 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar is.

Tel: 4551416

U krijgt een keuzemenu te horen. Kies optie 2 van het telefoonmenu.

Spreek uw naam, geboortedatum en de gewenste medicijnen in. Uw medicijnen liggen de eerstvolgende werkdag klaar bij uw apotheek.U kunt ook via onze internetsite een herhaalrecept aanvragen.

apotheek

-Apotheek Quirijnstok

Frans Lisztstraat 6 tel 013-4555933

-Apotheek Klijsen

Beethovenlaan 338 tel 013-4551333

waarneming

Wij zijn het hele jaar open, op elke werkdag van 8.00 uur tot 17.00 uur, ook in de vakanties.

Het kan dan wel zo zijn dat u bij afwezigheid van uw eigen dokter geholpen wordt door een waarnemend huisarts. De assistente bespreekt dit dan met u bij het maken van een afspraak.

Voor spoedgevallen in de avond en nacht vanaf 17.00 tot 8.00 uur en in de weekenden kunt u terecht bij de Centrale Huisartsenpost.

Deze is uitsluitend toegankelijk voor spoedeisende zorg die niet kan wachten.

Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 0900-3322222.Huisartsenpraktijk Beethoven

Huisartsenpraktijk Beethoven
Beethovenlaan 334
5011 LN TILBURG
tel: 013-4551416
fax: 013-4551202