telefonische bereikbaarheid

De praktijk is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Voor het maken van een afspraak belt u bij voorkeur ‘s ochtends vóór 10.30 uur op telefoonnummer 013-4551416.

U krijgt een keuzemenu te horen. Bij spoedgevallen kiest u direct optie 1 van het telefoonmenu. U krijgt dan direct de assistente of de dokter aan de telefoon. Gebruik de spoedlijn alleen bij ernstige gevallen. Als u de spoedlijn belt voor niet dringende zaken zal de assistente u vragen om op de gewone praktijklijn terug te bellen. Voor levensbedreigende zaken belt u uiteraard direct 112.

Als u meerdere klachten tegelijk wilt bespreken, vraag de assistente dan om een dubbele afspraak. Dit voorkomt dat het spreekuur onnodig uitloopt.

Via bovenstaand telefoonnummer kunt u ook een herhaalrecept aanvragen.Kies dan optie 2. Uw medicijnen liggen dan de volgende dag klaar bij uw apotheek.

Ons faxnummer: 013-4551202

e-mailadres praktijkbeethoven@mcbeethoven.nl

Buiten kantooruren terecht bij de centrale huisartsenpost: 0900-3322222. Dit is uitsluitend bedoeld voor spoedgevallen.