spreekuur praktijkverpleegkundige

Marieke Schalken, onze praktijkverpleegkundige, werkt op maandag, woensdag en donderdag.

Zij heeft de volgende taken:

  • Ze begeleidt patienten met astma en COPD
  • Ze begeleidt patienten om te stoppen met roken.
  • Ze houdt diabetesspreekuur.
  • Ze houdt hart- en vaatspreekuur
  • Op verzoek van de huisartsen brengt zij huisbezoeken bij chronisch zieken en ouderen.

U kunt via onze assistente een afspraak maken.