recepten

Onze praktijk heeft een herhaalreceptenlijn die 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar is.

Tel: 4551416

U krijgt een keuzemenu te horen. Kies optie 2 van het telefoonmenu.

Spreek uw naam, geboortedatum en de gewenste medicijnen in. Uw medicijnen liggen de eerstvolgende werkdag klaar bij uw apotheek.

U kunt uw herhaalmedicatie ook online aanvragen.

ga hiervoor naar onze website:

http://www.huisartsenbeethoven.praktijkinfo.nl