Nieuwsberichten

08-05-2013: Elektronisch Patiënten Dossier
 
Sinds kort is het mogelijk om uw medische gegevens digitaal te delen met uw ziekenhuis, uw huisartsenpost, uw apotheek en uw waarnemend huisarts. U dient hiervoor als patiënt wel schriftelijk toestemming te geven. U kunt zich hierover laten informeren door de assistentes of via de website van de vZVZ. Tevens kunt u via deze website online uw toestemming geven of een toestemmingsformulier uitprinten welke u aan de assistentes kunt afgeven. 
 
01-09-2014: Huisarts in opleidng
 
Vanaf 1 september heeft onze praktijk een AIOS=huisarts in opleiding. Deze zal
op maandag,woensdag en vrijdag huisartsen werkzaamheden verrichten. Dit
onder supervisie van dr. Kersemaekers en Dr. Huizenga.