Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk toe te komen, dan kan de huisarts of de praktijkondersteuner u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek of slecht ter been bent.

De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd kan worden. Onze voorkeur gaat ernaar uit om u op het reguliere spreekuur te zien aangezien de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling doorgaans op de praktijk beter zijn. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het reguliere spreekuur te komen.