Hennie Willems werkt in onze praktijk als praktijkondersteuner op maandag en woensdag. Zij heeft de volgende taken:

·   Ze begeleidt patiënten met astma en COPD

·   Ze begeleidt patiënten om te stoppen met roken

·   Ze houdt diabetesspreekuur

·   Ze houdt hart- en vaatspreekuur

·   Op verzoek van de huisartsen brengt zij huisbezoeken bij chronisch zieken

    en ouderen

U kunt via onze assistente een afspraak maken.