De praktijk is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Wanneer u de praktijk belt krijgt u een keuzemenu te horen. Bij spoedgevallen kiest u direct optie 1 van het telefoonmenu. U krijgt dan direct de assistente of de dokter aan de telefoon. Gebruik de spoedlijn alleen bij ernstige gevallen. Als u de spoedlijn belt voor niet dringende zaken zal de assistente u vragen om op de gewone praktijklijn terug te bellen. Voor levensbedreigende zaken belt u uiteraard direct 112.

Voor het maken van een afspraak belt u ‘s ochtends vóór 11.30 uur op telefoonnummer 013-4562922. Per afspraak wordt 10 minuten gereserveerd. Als u meerdere klachten tegelijk wilt bespreken, vraag de assistente dan om een dubbele afspraak.

Via bovenstaand telefoonnummer kunt u ook een herhaalrecept aanvragen. Kies dan optie 2. Uw medicijnen liggen dan de volgende dag klaar bij uw apotheek.

Wij willen u vragen om geen recepten aan te vragen of medisch inhoudelijke vragen te stellen via het contactformulier op deze website.

Buiten kantooruren kunt u voor spoedgevallen terecht bij de centrale huisartsenpost Tilburg.

Adres: Lage Witsiebaan 2a

Telefoonnummer: 0900-3322222

Enkele malen per jaar is de praktijk gedurende een bepaalde periode gesloten in verband met vakantie of nascholing. Tijdens onze afwezigheid kunt u contact opnemen met de waarnemende huisartsenpraktijk van dr. H. Bozdag op telefoonnummer 013-4550572, adres Franz Lisztstraat 8.